Massieve kachels van Hirvi en het milieu

Verwarmen met een leemkachel of tegelkachel is niet alleen goed voor het aangename binnenklimaat van uw huis. Een massieve kachel van Hirvi levert ook een belangrijke bijdrage aan ons milieu op aarde. Het stoken van hout is een C02-neutrale vorm van verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout is tijdens de groei van de boom uit de lucht opgenomen. De balans is dus in evenwicht. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en gas) draagt de houtverbranding van een massieve kachel niet bij aan de opwarming van de aarde.

co2-kringloop

Een Hirvi-kachel levert even goede resultaten met zachthout dan met de traditionele hardhoutsoorten. Dit zachthout groeit snel. Het is onder andere beschikbaar uit het natuurbehoud. Knotwilgen, houtwallen en hakhoutbossen leveren heel wat milieuvriendelijke, warme winteravonden.


Zuinige massieve kachelleemkachel is zuinig met hout

Ook de houtvoorraad op aarde is beperkt. Daarom moeten we spaarzaam omgaan met ons hout. Een leemkachel of tegelkachel van Hirvi gebruikt zowat de helft aan hout in vergelijking met een traditionele houtkachel. Ook dit is een belangrijke bijdrage aan de milieuzorg.


Weinig koolstofmonoxide

CO-gevaar

De warmteverdeling bij een tegelkachel of finkachel gebeurt door het opslaan en gedoseerd afgeven van de warmte. Dit vormt een wezenlijk verschil in stoken met een klassieke houtkachel. Bij een gewone houtkachel is de directe warmteafgifte groot en gaat men de verbranding temperen door de luchttoevoer toe te knijpen. Hierdoor ontstaat een slechte verbranding en door het tekort aan zuurstof zal het levensgevaarlijke CO-gas gevormd worden. CO, of koolstofmonoxide, is een kleur-, geur- en smaakloos gas dat bij inademing dodelijke gevolgen kan hebben. De leem- en tegelkachels van Hirvi worden steeds met volle zuurstof toevoer gestookt; met als resultaat een goede, volledige verbranding met een minimum aan CO.